October 8, 2019

Ersilia Pandelescu

Sunt absolventă a Facultăţii de Psihologie – Sociologie şi Ştiinţe Politice, masterand în „Familie şi Societate”, după care am continuat formarea profesională urmând cursul organizat de Asociaţia Logopezilor din România, pe tema „Tehnici şi proceduri de intervenţie în terapia logopatiilor” şi multe altele din această arie.
Într-un cuvânt, m-a preocupat întotdeauna COPILUL şi în mod special cel cu Cerinţe Educative Speciale, propunându-mi de-a lungul anilor următoarele obiective:

 1. Cunoaşterea generală şi individuală a copilului, cu dinamismul şi particularităţile caracteristice vârstei şi perioadei de viaţă;
 2. Delimitarea particularităţilor specifice deficienţelor, dificultăţilor constatate;
 3. Evaluarea dezvoltării stadiale, cu stabilirea caracteristicilor psihoindividua-
  le şi comportamentale la diferite vârste;
 4. Stabilirea şi delimitarea structurii dizarmonice, a diagnosticului diferenţial;
 5. Formarea unor comportamente adaptative pe măsura asimilării, interioriză –
  rii modelelor socio-culturale, a învăţării şcolare;
 6. Valorificarea eficientă a factorilor biologici, psihosociali, în vederea formării şi exersării structurilor de cunoştinţe, abilităţi, deprinderi, modele acţionale şi comportamentale implicate în adaptarea şi interrelaţionarea socială. În prezent sunt psiholog practicant autonom, de 15 ani lucrez ca profesor de psihodiagnoză cu experienţă în domeniul psihopedagogiei speciale şi intru în contact cu copii cu diferite tipologii de deficienţe mintale şi asociate (retard mintal, ADHD, autism, Maladia Longdon- Down, epilepsie, ş.a.).
  De asemenea, în urmă cu 7 ani am pornit şi către şcolarii şi preşcolarii din învăţământul de masă, ca Profesor Itinerant şi de Sprijin, din dorinţa de a-i ajuta pe cei cărora le este dificil să se integreze, comunice, relaţioneze şi adapteze în mediul şcolar şi social. Colaborarea cu Centrul Evelyne este o provocare, dar şi o imensă bucurie având în vedere că există o echipă multidisciplinară de specialişi centraţi pe nevoile copilului, în care fiecare dintre noi îşi foloseşte cunoştinţele, experienţa, dar mai ales iubirea şi dragostea pentru COPII, criteriu esenţial.