February 14, 2019

Violeta Mocanu

Am absolvit Facultatea de Sociologie-Psihologie, specializarea Psihologie, în cadrul Universității Spiru Haret și Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea Psihopedagogie Specială, în cadrul Universității București. Am urmat apoi un master în cadrul Universității București – „Terapia logopedică în procesele de comunicare”.

În prezent finalizez formarea complementară în Psihologie Clinică în cadrul „Centrului Național de Formare în Psihologie”.

Sunt psiholog practicant autonom, specialitatea Psihopedagogie Specială și psiholog în supervizare, specialitatea Psihologie Clinică.Mi-am început activitatea profesională acum 10 ani, lucrând diferite terapii cu copiii diagnosticați cu tulburare de spectru autist. Am desfășurat activități de grup, ca educatoare în grădinița de masă și ca profesor educator în școala specială. În ultimii ani am desfășurat activități precum terapia tulburărilor de limbaj și integrarea copilului cu diferite dizabilități în cadrul școlii de masă.

În lucrul cu fiecare copil cu dizabilități urmăresc: dezvoltarea limbajului, formarea  autonomiei personale, asimilarea de noi cunoștințe, integrarea armonioasă în societate și echilibrul emoțional, dezvoltându-i copilului încrederea în forțele proprii și libertatea de a se dezvolta potrivit potențialului său.

Consider că fiecare copil este unic și are nevoie de sprijin în dezvoltarea sa. De aceea, promovez în activitatea mea din cadrul Centrului Evelyne, cuvintele Mariei Montessori care  spunea: „Întotdeauna fii pregătit să răspunzi când te solicită copilul, căci atunci are nevoie de ajutor.”