February 14, 2019

Violeta Mocanu

Am absolvit Facultatea de Sociologie-Psihologie, specializarea Psihologie, în cadrul Universității Spiru Haret și Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea Psihopedagogie Specială, în cadrul Universității București. Am urmat apoi un master în cadrul Universității București – „Terapia logopedică în procesele de comunicare”.

În prezent finalizez formarea complementară în Psihologie Clinică în cadrul „Centrului Național de Formare în Psihologie”.

Sunt psiholog practicant autonom, specialitatea Psihopedagogie Specială și psiholog în supervizare, specialitatea Psihologie Clinică.Mi-am început activitatea profesională acum 10 ani, lucrând diferite terapii cu copiii diagnosticați cu tulburare de spectru autist. Am desfășurat activități de grup, ca educatoare în grădinița de masă și ca profesor educator în școala specială. În ultimii ani am desfășurat activități precum terapia tulburărilor de limbaj și integrarea copilului cu diferite dizabilități în cadrul școlii de masă.

În lucrul cu fiecare copil cu dizabilități urmăresc: dezvoltarea limbajului, formarea  autonomiei personale, asimilarea de noi cunoștințe, integrarea armonioasă în societate și echilibrul emoțional, dezvoltându-i copilului încrederea în forțele proprii și libertatea de a se dezvolta potrivit potențialului său.

Consider că fiecare copil este unic și are nevoie de sprijin în dezvoltarea sa. De aceea, promovez în activitatea mea din cadrul Centrului Evelyne, cuvintele Mariei Montessori care  spunea: „Întotdeauna fii pregătit să răspunzi când te solicită copilul, căci atunci are nevoie de ajutor.” 

Anunț

Centrul Evelyne organizează grup de dezvoltare personală “AM ȊNCREDERE ȊN MINE!”. Sunt vizaţi copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani (maximum 10 copii în grup).

Obiective:

-          Descoperirea/asumarea de către copii a punctelor forte/a resurselor personale;

-          Cultivarea respectului de sine;

-          Dezvoltarea unui stil de gândire constructiv (cunoaşterea legăturii gând-emoţie- comportament);

-          Stimularea comunicării de tip asertiv, având în vedere indicatorii încrederii, inclusiv la nivel non-verbal şi paraverbal;

-          Ȋnsuşirea unor strategii de coping funcţionale, în relaţie cu factorii de viaţă stresogeni;

-          Ȋncurajarea orientării spre acţiune şi a perseverenţei;

-          Creşterea toleranţei la incertitudine/insucces/critică.

Modul I: Autocunoaştere: 8 sesiuni

-          Vizează conştientizarea de către copil a trăsăturilor sale pozitive şi a aspectelor de îmbunătăţit, precum şi stabilirea unor obiective personalizate, în funcţie de schimbările în bine dorite.

Modul II: Modelul ABC cognitiv (Ellis, Beck) – aplicaţii: 8 sesiuni

-          Subliniază modul în care gândurile proprii influenţează nivelul de încredere pe care copilul îl are, susţine identificarea distorsiunilor cognitive şi învăţarea unui stil de gândire raţional, care să întreţină progresul personal.

Modul III: Modalităţi funcţionale de coping: 8 sesiuni

-          Ȋncurajează însuşirea unor modalităţi funcţionale de gestionare a problemelor de viaţă (abordare încrezătoare, suport social, acţiune/confruntare directă a situaţiilor ş.a.)

Durată curs: 6 luni  (o sesiune – 60 minute/săptămână)

Cost: 50 lei/sesiune

Locație: Strada Vespasian, nr.34, Sector 1

Ȋnscrieri la: 0772.079.024/ receptie@institutulcopilului.ro