March 5, 2018

Iulia Constantinescu

 

Sunt medic, absolventă a Facultății de Medicină și Farmacie UMF ”Carol Davila” și psihoterapeut de orientare psihanalitică, cu 25 de ani de experienta in domeniul medical, cu preponderența în gestionarea serviciilor medicale si sociale. ”Firul roșu” al carierei mele profesionale a fost interesul pentru sănătatea fizică și psihică a copiilor.

Centrul Evelyne este un proiect drag sufletului meu, rezultatul unei experiente de viata personale si profesionale de a dezvolta un Centru in care o echipă pluridisciplinara sa poată oferi servicii integrate de consultații și terapii copiilor aflați în nevoie.

In cadrul Centrului Evelyne, asigur coordonarea și dezvoltarea activitățiilor în funcție de nevoile reale ale beneficiarilor, copii și parinți. De asemenea, ofer servicii de psihoterapie de orientare psihanalitică copiilor dar și consiliere părinților acestora.

Anunț

Centrul Evelyne organizează grup de dezvoltare personală “AM ȊNCREDERE ȊN MINE!”. Sunt vizaţi copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani (maximum 10 copii în grup).

Obiective:

-          Descoperirea/asumarea de către copii a punctelor forte/a resurselor personale;

-          Cultivarea respectului de sine;

-          Dezvoltarea unui stil de gândire constructiv (cunoaşterea legăturii gând-emoţie- comportament);

-          Stimularea comunicării de tip asertiv, având în vedere indicatorii încrederii, inclusiv la nivel non-verbal şi paraverbal;

-          Ȋnsuşirea unor strategii de coping funcţionale, în relaţie cu factorii de viaţă stresogeni;

-          Ȋncurajarea orientării spre acţiune şi a perseverenţei;

-          Creşterea toleranţei la incertitudine/insucces/critică.

Modul I: Autocunoaştere: 8 sesiuni

-          Vizează conştientizarea de către copil a trăsăturilor sale pozitive şi a aspectelor de îmbunătăţit, precum şi stabilirea unor obiective personalizate, în funcţie de schimbările în bine dorite.

Modul II: Modelul ABC cognitiv (Ellis, Beck) – aplicaţii: 8 sesiuni

-          Subliniază modul în care gândurile proprii influenţează nivelul de încredere pe care copilul îl are, susţine identificarea distorsiunilor cognitive şi învăţarea unui stil de gândire raţional, care să întreţină progresul personal.

Modul III: Modalităţi funcţionale de coping: 8 sesiuni

-          Ȋncurajează însuşirea unor modalităţi funcţionale de gestionare a problemelor de viaţă (abordare încrezătoare, suport social, acţiune/confruntare directă a situaţiilor ş.a.)

Durată curs: 6 luni  (o sesiune – 60 minute/săptămână)

Cost: 50 lei/sesiune

Locație: Strada Vespasian, nr.34, Sector 1

Ȋnscrieri la: 0772.079.024/ receptie@institutulcopilului.ro