March 5, 2018

Evelyne Soyez

În cei 30 de ani de experiență de kinetoterapeut am lucrat pentru recuperarea copiilor cu dizabilități din spitale sau instituții de protecție specială a copiilor. În Franța, țara mea natală, am construit și am condus timp de 11 ani un centru de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități. În această perioadă am învățat importanța muncii de echipă atât pentru depistarea precoce a deficiențelor de dezvoltare ale copilului dar și pentru planificarea și punerea în practică a unui plan de intervenție eficient pentru recuperarea copilului.

Cunoștințele și abilitățile astfel dobândite le-am împărtășit în cadrul sesiunilor de formare și conferințelor internaționale organizate pentru personalul care lucrează cu copiii din Europa, SUA și Canada, Asia și America Centrală.

Experiența mea românească a început cu totul întâmplător în 1995 când răspunsul la cererea amicală a unui chirurg ortoped m-a condus la confruntarea cu preluarea patologiei dezvoltării copilului într-o țară din Europa de Est proaspăt ieșită dintr-o dictatură.

Pe parcursul acestor ani am petrecut 7-10 zile/lună în România, având șansa de a lucra ca și consultant extern cu autoritatea centrală din domeniul protecției copilului și cu directorul organizației SERA Romania în programele de închidere a vechilor instituții-mamut pentru copii cu dizabilități. Am parcurs România în toate sensurile în cadrul acestor programe și am făcut mii de evaluări ale copiilor din centre de plasament dar și din centrele de îngrijire de zi sau din casele de tip familial nou-înființate deschise în toată țara și am organizat sesiuni de instruire ale personalului din aceste noi facilități pentru copii.

De la începutul anului 2016 am început colaborarea cu Centrul de Recuperare și Dezvoltare pentru Copii, acceptând cu bucurie recunoașterea pe care echipa a dorit să o aducă pentru munca în beneficiul copiilor din România, prin “botezarea” Centrului cu numele meu. Vă aștept cu drag pe toți, părinți și copii, să profitați de experiența noastră a tuturor !

Anunț

Centrul Evelyne organizează grup de dezvoltare personală “AM ȊNCREDERE ȊN MINE!”. Sunt vizaţi copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani (maximum 10 copii în grup).

Obiective:

-          Descoperirea/asumarea de către copii a punctelor forte/a resurselor personale;

-          Cultivarea respectului de sine;

-          Dezvoltarea unui stil de gândire constructiv (cunoaşterea legăturii gând-emoţie- comportament);

-          Stimularea comunicării de tip asertiv, având în vedere indicatorii încrederii, inclusiv la nivel non-verbal şi paraverbal;

-          Ȋnsuşirea unor strategii de coping funcţionale, în relaţie cu factorii de viaţă stresogeni;

-          Ȋncurajarea orientării spre acţiune şi a perseverenţei;

-          Creşterea toleranţei la incertitudine/insucces/critică.

Modul I: Autocunoaştere: 8 sesiuni

-          Vizează conştientizarea de către copil a trăsăturilor sale pozitive şi a aspectelor de îmbunătăţit, precum şi stabilirea unor obiective personalizate, în funcţie de schimbările în bine dorite.

Modul II: Modelul ABC cognitiv (Ellis, Beck) – aplicaţii: 8 sesiuni

-          Subliniază modul în care gândurile proprii influenţează nivelul de încredere pe care copilul îl are, susţine identificarea distorsiunilor cognitive şi învăţarea unui stil de gândire raţional, care să întreţină progresul personal.

Modul III: Modalităţi funcţionale de coping: 8 sesiuni

-          Ȋncurajează însuşirea unor modalităţi funcţionale de gestionare a problemelor de viaţă (abordare încrezătoare, suport social, acţiune/confruntare directă a situaţiilor ş.a.)

Durată curs: 6 luni  (o sesiune – 60 minute/săptămână)

Cost: 50 lei/sesiune

Locație: Strada Vespasian, nr.34, Sector 1

Ȋnscrieri la: 0772.079.024/ receptie@institutulcopilului.ro