September 15, 2016

Ema Bran

ema-bran  Sunt psiholog cu o îndelungată experiență în psihodiagnostic clinic. Am fost implicată în diverse proiecte de cercetare și m-am ocupat de elaborarea protocolului de evaluare psihologică și intervenție în Distrofinopatii și, de asemenea, am elaborat și implementat protocolul de evaluare psihologică în Scleroza Multiplă.

Dețin licență pentru aplicarea a numeroase teste și instrumente de evaluare psihologică iar în cadrul Centrului de Recuperare și Dezvoltare pentru Copii Evelyne lucrez cu următoarele baterii de teste: WISC-IV, ABAS și BASC.
Permanent sunt atentă sa-i asigur copilului în timpul evaluării un climat bun, bazat pe cooperare și încredere, pentru ca acesta să fie securizat și să poată colabora atunci când se realizează evaluarea cognitivă și neuropsihologică, evaluarea dezvoltării psihomotorii a comportamentului social-afectiv și a limbajului, evaluarea factorilor psihologici care determină sau constituie un beneficiu al unor simptome psihosomatice, evaluarea contextului familial, școlar sau social în care se manifestă problemele psihologice.

Anunț

Centrul Evelyne organizează grup de dezvoltare personală “AM ȊNCREDERE ȊN MINE!”. Sunt vizaţi copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani (maximum 10 copii în grup).

Obiective:

-          Descoperirea/asumarea de către copii a punctelor forte/a resurselor personale;

-          Cultivarea respectului de sine;

-          Dezvoltarea unui stil de gândire constructiv (cunoaşterea legăturii gând-emoţie- comportament);

-          Stimularea comunicării de tip asertiv, având în vedere indicatorii încrederii, inclusiv la nivel non-verbal şi paraverbal;

-          Ȋnsuşirea unor strategii de coping funcţionale, în relaţie cu factorii de viaţă stresogeni;

-          Ȋncurajarea orientării spre acţiune şi a perseverenţei;

-          Creşterea toleranţei la incertitudine/insucces/critică.

Modul I: Autocunoaştere: 8 sesiuni

-          Vizează conştientizarea de către copil a trăsăturilor sale pozitive şi a aspectelor de îmbunătăţit, precum şi stabilirea unor obiective personalizate, în funcţie de schimbările în bine dorite.

Modul II: Modelul ABC cognitiv (Ellis, Beck) – aplicaţii: 8 sesiuni

-          Subliniază modul în care gândurile proprii influenţează nivelul de încredere pe care copilul îl are, susţine identificarea distorsiunilor cognitive şi învăţarea unui stil de gândire raţional, care să întreţină progresul personal.

Modul III: Modalităţi funcţionale de coping: 8 sesiuni

-          Ȋncurajează însuşirea unor modalităţi funcţionale de gestionare a problemelor de viaţă (abordare încrezătoare, suport social, acţiune/confruntare directă a situaţiilor ş.a.)

Durată curs: 6 luni  (o sesiune – 60 minute/săptămână)

Cost: 50 lei/sesiune

Locație: Strada Vespasian, nr.34, Sector 1

Ȋnscrieri la: 0772.079.024/ receptie@institutulcopilului.ro