April 23, 2018

Alexe Elena

Sunt psiholog practicant autonom, specializarea Psihopedagogie specială, cu o experiență de peste 8 ani în terapia diverselor tipologii de deficiențe mintale și asociate (retard mintal, Sindrom Down, autism, ADHD, paralizii cerebrale, epilepsie etc). Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educatiei, Universitatea din București și am aprofundat cunostințele în domeniul terapiei logopedice în cadrul masterului “Terapia logopedică în procesele de comunicare”.

Mai mult decât atât, mi-am completat experiența profesională lucrând în ultimii 5 ani ca terapeut în interventia instructiv-educativă a copiilor cu deficiențe mintale profunde și asociate. Principalul obiectiv în această activitate este acela de a obtine independența socio-emoțională și integrarea copiilor cu nevoi speciale în societate. Acest lucru presupune un plan de intervenție individualizat și terapii specifice fiecărui copil (stimulare cognitiva, formarea autonomiei personale, socializare, terapie ocupațională și ludoterapie.)

Această abordare dar și cunoștințele și abilitățile dobândite în practica de până acum sunt cele mai importate puncte de sprijin în activitatea pe care o desfășor, în echipă cu alți terapeuți, în cadrul Centrului de Recuperare si Dezvoltare pentru copii “Evelyne”.

Anunț

Centrul Evelyne organizează grup de dezvoltare personală “AM ȊNCREDERE ȊN MINE!”. Sunt vizaţi copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani (maximum 10 copii în grup).

Obiective:

-          Descoperirea/asumarea de către copii a punctelor forte/a resurselor personale;

-          Cultivarea respectului de sine;

-          Dezvoltarea unui stil de gândire constructiv (cunoaşterea legăturii gând-emoţie- comportament);

-          Stimularea comunicării de tip asertiv, având în vedere indicatorii încrederii, inclusiv la nivel non-verbal şi paraverbal;

-          Ȋnsuşirea unor strategii de coping funcţionale, în relaţie cu factorii de viaţă stresogeni;

-          Ȋncurajarea orientării spre acţiune şi a perseverenţei;

-          Creşterea toleranţei la incertitudine/insucces/critică.

Modul I: Autocunoaştere: 8 sesiuni

-          Vizează conştientizarea de către copil a trăsăturilor sale pozitive şi a aspectelor de îmbunătăţit, precum şi stabilirea unor obiective personalizate, în funcţie de schimbările în bine dorite.

Modul II: Modelul ABC cognitiv (Ellis, Beck) – aplicaţii: 8 sesiuni

-          Subliniază modul în care gândurile proprii influenţează nivelul de încredere pe care copilul îl are, susţine identificarea distorsiunilor cognitive şi învăţarea unui stil de gândire raţional, care să întreţină progresul personal.

Modul III: Modalităţi funcţionale de coping: 8 sesiuni

-          Ȋncurajează însuşirea unor modalităţi funcţionale de gestionare a problemelor de viaţă (abordare încrezătoare, suport social, acţiune/confruntare directă a situaţiilor ş.a.)

Durată curs: 6 luni  (o sesiune – 60 minute/săptămână)

Cost: 50 lei/sesiune

Locație: Strada Vespasian, nr.34, Sector 1

Ȋnscrieri la: 0772.079.024/ receptie@institutulcopilului.ro