April 23, 2018

Alexe Elena

Sunt psiholog practicant autonom, specializarea Psihopedagogie specială, cu o experiență de peste 8 ani în terapia diverselor tipologii de deficiențe mintale și asociate (retard mintal, Sindrom Down, autism, ADHD, paralizii cerebrale, epilepsie etc). Am absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educatiei, Universitatea din București și am aprofundat cunostințele în domeniul terapiei logopedice în cadrul masterului “Terapia logopedică în procesele de comunicare”.

Mai mult decât atât, mi-am completat experiența profesională lucrând în ultimii 5 ani ca terapeut în interventia instructiv-educativă a copiilor cu deficiențe mintale profunde și asociate. Principalul obiectiv în această activitate este acela de a obtine independența socio-emoțională și integrarea copiilor cu nevoi speciale în societate. Acest lucru presupune un plan de intervenție individualizat și terapii specifice fiecărui copil (stimulare cognitiva, formarea autonomiei personale, socializare, terapie ocupațională și ludoterapie.)

Această abordare dar și cunoștințele și abilitățile dobândite în practica de până acum sunt cele mai importate puncte de sprijin în activitatea pe care o desfășor, în echipă cu alți terapeuți, în cadrul Centrului de Recuperare si Dezvoltare pentru copii “Evelyne”.